2017/04/14

Es Deus

Es Deus
 
U het, Here:

Dis net in eenvoud wat ek tot U kan kom
Wanneer ek die natuur beskou
U skepping bewonder
U is my te behou.

Hoeveel springbokke is daar dan nie?
U ken elkeen by naam
Wanneer een 'n roofdier ten prooi val
Is dit volgens U wil gedaan.

Is die kraaie dan nie wispelteurig nie?
Tig luister hul na U.
Het hul Elia dan nie bedien
Op die woord van die Individu?

Hoe wonderlik is U werke
Die heelal volgens U gemaak
Hoe verbasend is U gena'
U't my ook nie versaak.

Om te dink aan die dood
Sal my brein nooit nie wen
Deur 'n spieël in 'n raaisel
Om eendag ten volle te ken


Dan nou, Here:

Ek staan voor 'n vlakte -
Dis droog en bar en wyd.
My swarigheid voel my
Euwel's genot om uit te kryt.

Ek sien geen dier.
Nie eens gras roer in die wind.
Dis droog en bar en wyd.
Ek voel leeg, ek voel verslind.

O' Here nader by my U.
Vul my vlakte van pu=yb
Met lewende water uit u troon -
Die dorheid te verdwyn.

Hoe wonderlike is U werke
U voorsien elk' boom van water.
Hoe deurgaam is U liefde
U sal my nie los vir later.

In futurm, Here:

Ek weet dat U al's kan doen -
Geen plan is vir U onuitvoerbaar nie.
Ek kan geen raadsbesluit neem -
Geen kennis kan uit my voortkom nie.

So het dan eie ek in gesprek,
Maar niks verstaan.
U is te wonderlik vir my.
Tog sal ek luister na geen vermaan.

Hoor tog, O' Here
As ek tot U spreek.
Ek sal U ondervra,
U sal my onderrig, die leek.

Es Deus
Deus Mea.Oorspronklik geskrywe 9 Julie 1986

No comments: