2015/01/28

Waarheen mens


    Waarheen mens

  Twaalf
  Was dit dalk die uur?
  Die punt van opgegee
  Was daar nooit 'n vetgemaakte kalf
  Net soeke vir die positiewe oomblik 
  Tot die volgende oomblik.
  Oomblik. 

  Een
  Die laaste strooi  Breek die kameel
  Wie sal nou hulp verleen?
  Nog net een keer meer
  Hou die woord
  Breek geen belofte

  Twintig
  Jare van pyn
  Geen salf te smeer
  Verlede gewigtig
  Toekoms mistig
  Koeie in slote  
  Alger weer uitgehaal

  Vyftien
  Plus maak veertig en middeljare
  Verwyt is langer
  Is daar nog hoop; miskien.
  Nie soos verwag.
  Waarheen mens?
  
   

No comments: